Vi har grunnarbeider for hall over Atlanten Isbane.