Utgraving av løsmasser 75000 m³. Spunting av byggegrop, sprengningsarbeider 5000 m³, betongarbeider. Byggherre Amfi Eiendom.
Tidsrom: 2007