Utvidelse av fabrikkområdet hos Alnes Trading ved Kristiansund Fiskerihavn. Forsiktig sprengning inntil boliger og eksisterende industri, ca.14.000 m3.
Tidsrom: 1999