Sprenging, planering, grøfter, asfalt for utvidelse av Vestbase, ca. 25.000 m³ / 6.000 m².
Tidsrom: 1998