Sprenging, planering, plastring, asfalt for utvidelse av Vestbase, ca. 150.000 m³. 
Tidsrom: 1997