Statnett

Transformatorstasjon i Fræna kommune. Opparbeidelse av 50 000 m2 stor tomt og 2 km med vei inn til transformatorstasjon. 
Tidsrom: 2005

Skanska - Storkaia - Kristiansund

Levering av stein på bil og lekter ca 200.000m3, riving av den gamle kaia, fylling og plastringsarbeider.
Tidsrom: 2004-05

Skanska - Storkaia brygge

Grunnarbeider for nytt kjøpesenter i Kristiansund. Sprengningsarbeider, riving av bygg, graving for fundamenter m.m.
Tidsrom: 2004-05

Slatlem & Co AS

Opparbeidelse av tomt for utvidet virksomhet hos Slatlem. Sperngningsarbeider, planering, VVS, muring med stedlig naturstein.
Tidsrom: 2004

Averøy kommune

Levering og legging av 5000 m. med sjø/landledning fra Flatset til Bruhagen. Dim. 225mm, 5 kummer, grunnarbeid for pumpehus, testing og kloring, komplett ferdig levert innmålt med GPS.
Tidsrom: 2004

NCC Anlegg AS

Riving av gammel trehud på oppstrømsside før ny betonghud støpes, grunnarbeider for ny fot for betonghud, ny krone plastres opp med 2 meter.
Tidsrom: 2003-04

Kolo - Veidekke/Statens Vegvesen

Elveforbyggning i Sandvikelva i Sunndalen. Opprydding, plastring, sprengning av nye terskler i elva etter storflom som stengte E 70 høsten 2003.
Tidsrom: 2003

Lofotkompaniet - Kristiansund

Oppbygging etter bryggebrannen på Innlandet i Kristiansund. Riving av brannrester, tomtearbeider og utomhusarbeider i forbindelse med nye byggninger for Lofotkompaniet.
Tidsrom: 2002-03

Nordlandet idrettslag

Grunnarbeidene for kunstgressbane i Kristiansund. Sprengning av fjell for utvidelse av gammel grusbane, utskifting av masser, innkjøring av masser, kum og rørsystemer og finavretting før kunstgress.
Tidsrom: 2003

Bj. Aasprong Entreprenør AS

Opparbeidelse av nytt omsorgssenter på Bergan i Kristiansund. Tomteopparbeidelsen, utomhusarbeidene.
Tidsrom: 2002-03

Br. Røsand AS

Nytt sykehjem på Bergan i Kristiansund. Tomtearbeider og utenomhusarbeider.
Tidsrom: 2002-03

Kristiansund Kommune

Bygging av ny vei til Skorpa i Kristiansund Kommune, med vvs, kummer, el , tele, natursteinsmur, grøntanlegg og asfalt. 
Tidsrom: 2002

Lønnheim Møller AS

Opparbeidelse av tomt inkl. utomhusarbeidene for Kristiansunds nye sykehjem.
Tidsrom: 2001

Brødrene Røsand

Brødrene Røsand
Tomt og utomhusarbeider for påbygg av subseahallen på Vestbase i kristiansund.

Tidsrom: 2001

 

Hydrotec AS/ Kristiansund Kommune

Hydrotec AS/ Kristiansund Kommune
Beskrivelse: Fjell og utfyllingsarbeider på Bentnesset, 50000 m3. Tidsrom: 2001

Brødrene Røsand

Brødrene Røsand
Opparbeidelse av tomt inkl. utomhusarbeidene for ny industrihall på Vestbase i Kristiansund
Tidsrom: 2001

Frei kommune

Opparbeidelse av Husøyveien 350m. med 350 m. gang og sykkelvei, samt riving av gammel betongbru og montering av kulvert.
Tidsrom: 2001

Brødrene Røsand

Oparbeidelse av tomt for industrihall på Mongstadbase på Averøy
Tidsrom: 2000-2001

Kristiansund kommune

Fiskerihavn Bentnesset, sprengning og fyllingsarbeider, totale sprengningmasser 310.000m3
Tidsrom: 1995-2001

Kristiansund kommune

Opparbeidelse av miljøstasjon på Hagelin for renovasjonen i Kristiansund. Samt ny innkjøringsvei, tomt for vaktbu og vekt, gjerder og porter.
Tidsrom: 2000