Opparbeidelse av 2 stk nærmiljøanlegg , på nordlandet og dale i Kristiansund.
Tidsrom: 2000