Aukravegen VA-anlegg

Aukravegen i Moldelia. 850 m VA-EL, muring og asfalt.

Vi har kontrakt med Molde kommune vedrørende Aukravegen.

Hagelin rensestasjon

Vi har grunnarbeider for nytt hovedrenseanlegg i Kristiansund. Anlegget skal ta imot kloakken fra Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet og Nordlandet når alt står ferdig våren 2016.

Kristiansund kommune er byggherre, og med Lønnheim AS som hovedentreprenør.

Averøy Kollektivknutepunkt

Vi har inngått kontrakt med Averøy kommune på bygging av kollektivknutepunkt Bruhagen. Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2016. 

Parkeringsplasser og bussoppstilling. Oppbygging av gater med belysning og grøntarealer. 

Istad Nett

Ledningsgrøft fra Fræna transformatorstasjon til Hustadmarmor. Traselengde 2,1 km og ryddebelte ca 10 meter bredde.
Tidsrom: 2005-06

Statnett

Transformatorstasjon i Fræna kommune. Opparbeidelse av 50 000 m2 stor tomt og 2 km med vei inn til transformatorstasjon. 
Tidsrom: 2005

Kristiansund kommune

Hovedentreprise. Siste finish på kaia og uteområdene med natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skilting og tilslutt planering og asfaltering.
Tidsrom: 2004-06

Skanska - Storkaia - Kristiansund

Levering av stein på bil og lekter ca 200.000m3, riving av den gamle kaia, fylling og plastringsarbeider.
Tidsrom: 2004-05

Skanska - Storkaia brygge

Grunnarbeider for nytt kjøpesenter i Kristiansund. Sprengningsarbeider, riving av bygg, graving for fundamenter m.m.
Tidsrom: 2004-05

Averøy kommune

Levering og legging av 5000 m. med sjø/landledning fra Flatset til Bruhagen. Dim. 225mm, 5 kummer, grunnarbeid for pumpehus, testing og kloring, komplett ferdig levert innmålt med GPS.
Tidsrom: 2004

Slatlem & Co AS

Opparbeidelse av tomt for utvidet virksomhet hos Slatlem. Sperngningsarbeider, planering, VVS, muring med stedlig naturstein.
Tidsrom: 2004

Kolo - Veidekke/Statens Vegvesen

Elveforbyggning i Sandvikelva i Sunndalen. Opprydding, plastring, sprengning av nye terskler i elva etter storflom som stengte E 70 høsten 2003.
Tidsrom: 2003

Nordlandet idrettslag

Grunnarbeidene for kunstgressbane i Kristiansund. Sprengning av fjell for utvidelse av gammel grusbane, utskifting av masser, innkjøring av masser, kum og rørsystemer og finavretting før kunstgress.
Tidsrom: 2003

NCC Anlegg AS

Riving av gammel trehud på oppstrømsside før ny betonghud støpes, grunnarbeider for ny fot for betonghud, ny krone plastres opp med 2 meter.
Tidsrom: 2003-04

Lofotkompaniet - Kristiansund

Oppbygging etter bryggebrannen på Innlandet i Kristiansund. Riving av brannrester, tomtearbeider og utomhusarbeider i forbindelse med nye byggninger for Lofotkompaniet.
Tidsrom: 2002-03

Br. Røsand AS

Nytt sykehjem på Bergan i Kristiansund. Tomtearbeider og utenomhusarbeider.
Tidsrom: 2002-03

Bj. Aasprong Entreprenør AS

Opparbeidelse av nytt omsorgssenter på Bergan i Kristiansund. Tomteopparbeidelsen, utomhusarbeidene.
Tidsrom: 2002-03

Grønset

Grønset
Privat boligprosjekt for Grønset, Frei.

Kristiansund Kommune

Bygging av ny vei til Skorpa i Kristiansund Kommune, med vvs, kummer, el , tele, natursteinsmur, grøntanlegg og asfalt. 
Tidsrom: 2002

Lønnheim Møller AS

Opparbeidelse av tomt inkl. utomhusarbeidene for Kristiansunds nye sykehjem.
Tidsrom: 2001

Brødrene Røsand

Brødrene Røsand
Tomt og utomhusarbeider for påbygg av subseahallen på Vestbase i kristiansund.

Tidsrom: 2001