Ved vår knuseverkavdeling på Husøya produserer vi ulike typer produkter for private, offentlige og profesjonelle markedet. Vi kan tilby et komplett utvalg, fra de fineste til de groveste fraksjoner av grus, bærelagsmasse, singel, pukk, kult, samsmasse og storstein.  Vårt produktutvalg dekker de fleste behov innen vei- grunn og utomhusarbeid både for næringsdrivende, stat, kommune og private.

Private kan også hente selv med henger.


Åpningstider

Mandag til fredag: 0700 - 1530 (Pause fra 1130 - 1200)

 

For bestilling av masse og transport:


"Stein er det mest brukte byggematerialet i Norge, for eksempel går det med 60-100 tonn til en vanlig enebolig. Produkter basert på sand, grus og pukk ser vi på som en selvfølge og bruker daglig. I offentlige bygninger, i hjemmene, på veger, idrettsanlegg, parker og ellers hvor vi bor og ferdes brukes disse massene for å lette hverdagen for alle. Sand, grus og pukk er noen av de viktigste mineralske råstoffene i Norge. Produksjon av sand, grus og pukk var i 2014 på 79 mill. tonn i Norge. Dette betyr et forbruk på 15,5 tonn med sand, grus og pukk pr. innbygger hvert år. Et ordinært lastebillass er 12 tonn." (Kilde: Norges Geologiske undersøkelser) (Norsk Bergindustri)