På Vestbase i Kristiansund er vi nå godt i gang med entreprisen på infrastrukturen i forbindelse med etablering av nytt industriområde i østområdet.