Arbeidene omfatter bla:
Avløp- og overvannsanlegg hovedsaklig utenfor vei. 
Boring av vann- og avløpsanlegg under riksvei, vann- og avløpsanlegg i eksisterende gangvei på nordsiden av riksveien og noe på sørsiden, stikkledninger for vann og avløp.