Opptak og fjerning av natursteinfundamenter i sjø fra gamle Nordsund bru . 
Tidsrom: 1999