Vi rev den gamle hermetikkfabrikken i Åkvikbukta for Pan Origo på Lesund før jul 2006. Nå er vi i full gang med planeringsarbeidet på anleggstomten.
Dette er en storsatsing på turisme. Totalt skal det bygges 12 terrasseleiligheter, og 12 enkeltstående boliger. I tillegg kommer båtanlegg, grøntanlegg og fellesanlegg.