I Kristiansund er vi i gang med grunnarbeidene for Kristiansund brygge, her skal det bygges opp en helt ny bydel, helt fra Rica til piren ved kaibakken. Her er det Skanska as som er hovedentreprenør.
Samtidig også for Skanska as leverer vi alle steinmassene ca. 200.000 m3 til den nye kaia på samme strekning/bydel.

I det samme prosjektet er anbudet for siste etappe i dette prosjektet regnet, der vi er tildelt kontrakten som hovedentreprenør. Dette er siste finish på kaia og uteområdene med natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skilting og tilslutt planering og asfaltering. Dette er en jobb til ca 20 mill. og vil kreve veldig mye av alle som blir berørt. Til sammen er dette jobber for flere hundre millioner.