Vi har siden september 2006 jobbet med ny veg og forskjæring til tunnelen i Jordalsgrenda i Sunndal kommune for Statens Vegvesen.
Med byggingen av den nye tunnelen mellom Fressvika og Jordalsgrenda blir en 4,5 km lang og til dels svært rasutsatt strekning på riksveg 62 erstattet med ny og rassikker veg. NCC har hovedentreprisen på Skrøotunnelen som er 2 250 meter lang. I tillegg bygges det 2 000 meter ny veg i dagen.