Vi er godt i gang med bygging av ca. 1300 m gang- og sykkelveg langs rv.64 Røvika, i jobben inngår også bygging av ca. 80 m adkomstveg i forbindelse med omlegging av avkjørsel.

Jobben ble avsluttet i slutten av august