Vi er i gang med å bygge ny gang- og sykkelvei på Løkkemyra i Kristiansund.
Det er også forgreininger til biltilsynet, Lystrup og Expert. Total lengde ca. 580 meter og med tre opparbeide busslommer.