Delentreprise 3 på Rv 70 Øydegard - Bronneset som er en del av StorKrifast.

Delentreprisen består i å sprenge ut forskjæringa for Eikremtunnelen i Kjervika, bygge tilkomstveg til forskjæringa og gjøre klart riggområde for tunnelbygginga.