Det er inngått et samarbeid mellom AF Betonmast Anlegg Mika ANS og Mekvik Maskin as i forbindelse med bygging av Eikrem- og Høgsettunnelen.
Jobben består blant annet av ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og ved Eikremtunnelen.

I Kjervika inngår omlegging av dagens riksveg 70, bygging av et planfritt kryss og tilhørende lokalveger, og forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg. Skal være ferdig i 2012. 

Det skal bygges ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og skal være ferdig i juli 2012.