Vi har grunnarbeidene på Bygg 38, Vestbase. Skanska er hovedentreprenør her.