Vi vil i månedsskiftet juli/august 2013 starte byggingen av gangvei på strekningen fra Bruhagen barneskole til avkjørsel Steinsvikvatnet.