Vi er i gang med kunstisbanen på Atlanten i Kristiansund, det skal bygges et fullskala skøyteanlegg med en isflate på 11.000 kvadratmeter. Anlegget vil bli liggende helt ut mot Atlanterhavet, bare 50 meter fra badeland som vil bli varmet opp med overskuddsenergi fra kunstisbanen. Anlegget skal også levere varme til ungdomsskolen og idrettshallen som er i samme området.
Den 24. januar 2009 var det offisiell åpning av isbanen.