Vi har fått jobben med å rehabilitere eksisterende dam Vassdalsvatnet i Averøy kommune. Det innebærer forhøying av dammen, ny tetning i øvre del av ny dam, støttefylling og nytt skråningsvern på øvre del av dal samt på hele nedstrøms side av dammen. Oppstart i juni.