Grunn- og utenomhusarbeider i forbindelse med ombygging av Rokilde sykehjem til omsorgboliger og dagsenter i Kristiansund. Hovedentreprenør er BetonmastHæhre Røsand.

IMG_9176.jpg