band og sikteverk.jpg
 

Vi har salg og produksjon av knuste masser fra anlegget på Husøya i Frei.

Mekvik Maskin har salg og produksjon av masser fra anlegget på Husøya i Kristiansund kommune. Åpningstider fra kl 0700 - 1530 mandag til fredag. Pause fra  kl.1130 -  kl.1200.
Se egen fane for mer informasjon.