Det skal opparbeides en døgnhvileplass for vogntog ved Sødalen i Bolga, og i den forbindelse skal området sprenges ut og planeres. Det skal være oppstillingsplasser til 20 vogntog. Arbeidet vil omfatte ca 800 meter VA-grøfter samt oppbygging av plass på ca 35 mål. Arbeidet omfatter teknisk anlegg for veg, VA,  grunnarbeider og oppbygging av veger/plasser til topp asfalt. Det skal bygges kryss mot Fv267 og eksisterende GS-veg må legges noe om.