Rokilde omsorgsboliger og dagsenter

Grunn- og utenomhusarbeider i forbindelse med ombygging av Rokilde sykehjem til omsorgboliger og dagsenter i Kristiansund. Hovedentreprenør er BetonmastHæhre Røsand.

IMG_9176.jpg

Atlanten Stadion

Hele Atlanten stadion inkludert gressbane og løpebaner, samt parkeringsplass
inn mot dagens Idrettshall skal masseutskiftes og komplett VA-anlegg inkludert ny overvannsleding ned til sjø.
 

Vassdalsvatnet

Vi har fått jobben med å rehabilitere eksisterende dam Vassdalsvatnet i Averøy kommune. Det innebærer forhøying av dammen, ny tetning i øvre del av ny dam, støttefylling og nytt skråningsvern på øvre del av dal samt på hele nedstrøms side av dammen. Oppstart i juni.

Rv 70 Flyplasskrysset

Prosjektering og bygging av rundkjøring i flyplasskrysset i Kristiansund. Prosjektet innebærer også prosjektering og utførelse av omlegging av ledninger og kabler. 

Bigbags - storsekker med knuste masser

Levering av grus og singel i bigbags. Storsekkene med pukk/grus leveres fra vårt knuseverk på Frei. Transport og levering avtales.

 

Døgnhvileplass, Bolga i Kristiansund kommune.

Det skal opparbeides en døgnhvileplass for vogntog ved Sødalen i Bolga, og i den forbindelse skal området sprenges ut og planeres. Det skal være oppstillingsplasser til 20 vogntog. Arbeidet vil omfatte ca 800 meter VA-grøfter samt oppbygging av plass på ca 35 mål. Arbeidet omfatter teknisk anlegg for veg, VA,  grunnarbeider og oppbygging av veger/plasser til topp asfalt. Det skal bygges kryss mot Fv267 og eksisterende GS-veg må legges noe om.

Husøya - knuseverket

band og sikteverk.jpg
 

Vi har salg og produksjon av knuste masser fra anlegget på Husøya i Frei.

Mekvik Maskin har salg og produksjon av masser fra anlegget på Husøya i Kristiansund kommune. Åpningstider fra kl 0700 - 1530 mandag til fredag. Pause fra  kl.1130 -  kl.1200.
Se egen fane for mer informasjon.

Diverse prosjekt

Bilder fra diverse prosjekt i Kristiansund.

 

Linjesanering i Kristiansund.