Døgnhvileplass, Bolga i Kristiansund kommune.

Det skal opparbeides en døgnhvileplass for vogntog ved Sødalen i Bolga, og i den forbindelse skal området sprenges ut og planeres. Det skal være oppstillingsplasser til 20 vogntog. Arbeidet vil omfatte ca 800 meter VA-grøfter samt oppbygging av plass på ca 35 mål. Arbeidet omfatter teknisk anlegg for veg, VA,  grunnarbeider og oppbygging av veger/plasser til topp asfalt. Det skal bygges kryss mot Fv267 og eksisterende GS-veg må legges noe om.

Atlanten Isbane

Vi har grunnarbeider for hall over Atlanten Isbane.

Næringsbygg i Pilotveien 1

Grunnarbeider for næringsbygg til bilrelatert virksomhet i Pilotveien. Underentreprenør for Strand & Stubø AS.

IMG_7172.jpg
Mønsåsfeiring.

Mønsåsfeiring.

Husøya - knuseverket

Vi har salg og produksjon av knuste masser fra anlegget på Husøya i Frei.

Mekvik Maskin har salg og produksjon av masser fra anlegget på Husøya i Kristiansund kommune. Åpningstider fra kl 0700 - 1530 mandag til fredag. Pause fra  kl.1130 -  kl.1200.
Se egen fane for mer informasjon.

Diverse prosjekt

Bilder fra diverse prosjekt i Kristiansund.

 

Linjesanering i Kristiansund.